**Användande av namnet “4-Gott” i detta dokument är enbart i relation till 4-Gott butiken på Östra Hamngatan 5 i Göteborg.**


Vinn ett Påskägg från 4-Gott!

 

Delta i vår Facebook- och Instagramtävling och få chansen att vinna ett påskägg (värd 95 SEK). Delta genom att:

  1. Tagga en vän i kommentarsfältet.

  2. I samma kommentar (på samma sociala plattform) motivera er svar enligt aktuella tävlingsriktlinjer.

 

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår 2018-03-05 - 2018-03-31 och anordnas av 4-Gott på Östra Hamngatan 5 i Göteborg. Varje vecka koras en lycklig kvalificerad vinnare fram till och med dagen före påsk 2018 (totalt 4 vinnare).

 

Hur tävlar man?

Du deltar genom att gå till tävlingsinlägget (facebook: @4gott) och/eller (Instagram: @4gottt)) och därefter tagga en vän i kommentarsfältet och motivera ditt svar. Om deltagandet sker genom Instagram måste du ha ett öppet (icke privat) Instagram-konto för att vi ska kunna se ditt tävlingsbidrag.

 

Vem kan tävla?

Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen och vara bosatt i Sverige. Anställda på 4-Gott, ProQoda och eventuellt övriga samarbetspartners medverkande i kampanjen eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen.

 

Vad vinner man?

Ett särskilt förberedd påskägg (0,8 kg) till ett värde av 95,00 SEK. Frakt ingår ej och vinsten måste hämtas ut senast 14 dagar efter att vinnaren utsetts. Tävlingsbilden representerar inte dess innehåll, storlek, färg och form nödvändigtvis det verkliga tävlingspriset.

Vinsten kan inte överlåtas till någon annan, lösas in mot kontanter eller bytas mot något annat i butiken. Eftersom vinsten är personlig betalas eventuell vinstskatt av vinnaren.

 

Hur vinner man?

En jury bestående av representanter från 4-Gott och digitalbyrån ProQoda bedömer samtliga tävlingsbidrag. Juryn väljer ut eventuella vinnare bland kvalificerade bidrag/tävlande efter tävlingsperiodens slut.

Vinnaren blir kontaktad efter tävlingsperioden tagit slut, dock senast 2018-04-02. Om det skulle visa sig att du inte uppfyller tävlingsvillkoren, eller om vi mot förmodan inte skulle få kontakt med dig inom en vecka efter avslutad tävlingsperiod, så kommer din vinst att förfalla. Det är enbart möjligt att vinna en gång per person. Att bidra mer än en gång ökar inte chansen till vinst. Dessutom kan inte juryns beslut överklagas.

Vinnaren kontaktas via Facebook eller Instagram och kommer samt tillkännages på 4-Gott’s respektive Facebook- och Instagram-konton. Vid upphämtning av priset kommer ett foto på vinnaren och priset att tas för senare publicering.

 

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

4-Gott tar inte ansvar för eventuella händelser med priset involverat, som t ex olycka eller matallergi. Dessutom ansvarar deltagaren för att ens kommentar/bidrag inte är sexistiskt, rasistiskt eller kränkande på annat sätt. 4-Gott förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer/bidrag som strider mot dessa regler. Kommentarer/bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen.

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

I händelse av dispyt över tävlingsreglerna, resultat och alla andra ärenden i samband med tävlingen kommer 4-Gott beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

4-Gott förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren.

4-Gott förbehåller sig rätten att använda insända bidrag i marknadsföringssyfte. Därför avsäger deltagaren sig andra ersättningskrav än tävlingsvinst.

 

Tryckfel/missförstånd

4-Gott ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen. Samma villkor gäller missförstånd i samband med samarbetspartners som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling.

 

Leverans/Upphämtning av pris

Priset måste hämtas ut av vinnaren mot uppvisande av giltig legitimation och kan inte skickas med post. Vinsten måste hämtas ut från 4-Gott på Östra Hamngatan 5 i Göteborg senast 14 dagar efter att vinnaren/vinnarna utsetts. I händelse av att priset inte hämtas inom bestämd tid så kommer vinsten att förfalla.